Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

RealLifeHealing

Hawaii Pharm California Poppy, Alcohol-FREE

Hawaii Pharm California Poppy, Alcohol-FREE

Κανονική τιμή €54,50 EUR
Κανονική τιμή €59,90 EUR Τιμή έκπτωσης €54,50 EUR
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.

Experience the soothing benefits of California Poppy without the presence of alcohol with our Alcohol-Free Liquid Extract. Crafted meticulously using only organic California Poppy aerial parts, this glycerite offers a pure and potent blend of natural compounds, including alkaloids and flavonoids, known for their therapeutic properties.

Our extraction process adheres to strict standards, ensuring each herb's unique characteristics are preserved to deliver maximum benefits. Whether you seek relaxation, stress reduction, sleep support, or mood enhancement, California Poppy has long been celebrated for its ability to support overall well-being.

Elevate your journey to a healthier and more vibrant you with our expertly crafted California Poppy Alcohol-Free Liquid Extract. Trust in the power of nature to nurture your body and mind.*

Features:

  • Alcohol-Free: Enjoy the benefits of California Poppy without any alcohol content.
  • Non-GMO: Made with ingredients that are free from genetically modified organisms.
  • Gluten-Free: Suitable for individuals with gluten sensitivities or dietary restrictions.
  • Expert Extraction: Our liquid extract is expertly crafted using classic conventional methods to ensure potency and purity.
  • Natural Ingredients: We use only certified organic or ethically sourced wild-harvested raw materials to create a high-quality product.
  • Glycerin Base: Our liquid extract is based on glycerin, offering a natural and gentle alternative to alcohol-based extracts.

Enhance your well-being naturally with California Poppy Above-Ground Parts.

Shipping

Προβολή όλων των λεπτομερειών